Özel Eğitim

Özel Eğitime Özel Davranışlarda Bulunun

Özel eğitimin önemi saymakla bitmez ama ben burada biraz değineceğim. İlk önce kişiye yararında daha sonra eğitim boyutuna bakalım; bireylere yararından kasıt gerekliliğidir. Özel eğitimin çok kapsamlı içeriği vardır. bu eğitim sadece engelli olan insanları kapsamaz. Üstün zekalılar, zihinsel engelliler, bedensel engelliler, işitsel ve görsel engelliler bu tür kişilerin ayrı bir eğitime ihtiyacı vardır çünkü diğer bireylerden ayrılan bir sürü özellikleri vardır gerek fazla gerekse eksik.

Ülkemiz bu konuda gereken önemi gösteremese de bu alanda çalışmalar hala sürdürülmektedir. Bu alanda eğitim verecek kişilerin çok profesyonelce bir eğitim alması ve düzenli bir program dahilin bilinçli kişiler tarafından yapılması gerekir çünkü karşımızdaki kişiler ilgiyi konusunda hassas davranılması gereken kişilerdir. Bu kişileri ayırıp özel bir sınıf ya da küme yapılmalı çünkü onlarla yapılan çalışmalar diğerlerinden farklı olacaktır.

Bu şekilde yapılmasının yararları; kısa zamanda bütünleşmeyi öğrenip etrafındaki kişilerin de aynı olduğunu görmek sosyalleşmesine yardımcı olacaktır. Hız, yeterlilik ve kapasite bakımından yakın bulacakları kişilerin yanında bulunmak onlara daha sıcak bir ortam sağlayacaktır. Hepsi bir arada olduğu için anne babalarca çok fazla destek göreceklerdir. Ne kadar erken başlanırsa o kadar avantaj sağlanır. Bu süreçler eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğinde olumlu sonuçlar alınmaya başlanacak ve topluma uyum sağlayan bireyler yetiştirilecektir. Bu eğitim çok hassastır. Hem aileler için hem bireyler için bu yüzden önem ve dikkat gerektirmektedir. Aileler bu teşhisi çocuklarına koymakta gecikebilir. Kabullenmesi zor bir durum olduğu içindir. Fakat erken teşhis koymak ve erken tedavi en önemlisidir. Engelliler ve üstün zekalıların da ayrı kümeler yapılması tavsiye edilir çünkü farklı kulvarlarda bulunurlar. Bu ayrıntılar küçük gibi görünsede aile ve kişinin gelişimi için önemlidir.

Bunun yanında bu eğitim; zihinsel engelliler öğretmenliği, işitsel, görsel, bedensel olarak birçok dala ayrılır. Fakat özel eğitim bunların hepsini kapsayan eğitimdir ve bu isim altında bir üniversite eğitimi verir. İçerik olarak zihinsel eğitim olmasına rağmen bölüm adı özel eğitimdir. Hatay Antakya Mustafa Kemal Üniversitesinde bulunmaktadır bu bölüm ve ygs sözelden almaktadır.

 

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.